Pazarlama İletişimi Yönetimi

Pazarlama iletişimi yönetiminin yalnızca satışa yönelik çalışmaları içeren bir kavram olmadığı gerçeğinden hareketle, her biri ayrı önem taşıyan faktörleri doğru şekilde bir araya getiriyoruz.

Pazarlama İletişimi Yönetimi

Benimsediğimiz bütünleşik pazarlama iletişimi anlayışı çerçevesinde tutarlı, doğru ve etik şekilde hareket ediyoruz. Ürün ve hizmetlerin tüketicilerin gözündeki algısını pozitif değerlerle bir araya getiriyoruz.

  • Ürün kalitesini tüketici gözünde artırma
  • Satıcı-alıcı arasındaki ilişkiyi güçlendirme
  • Ürün ve işletme ömrünü uzatma
  • Rekabet ortamında kazanç