Exclusive MENA Affiliate

+ Haberler + Etkinlikler + Bizim için ne dediler

medya iletişimi

Halkla ilişkilerde temel hedef, kamuoyudur. Kamuoyuna ulaşmak, ürün, hizmet ya da kurumsal faaliyetler hakkında bilgi vermek için de medyadan en etkin şekilde yararlanmak gerekir. Zaten geniş anlamda halkla ilişkiler, “bir kurumun toplumla bütünleşme yönünde harcadığı çabalar bütünü” olarak ifade edilebilir. Tüm bu çalışmalardan istenilen yararın kalıcı bir şekilde elde edilmesi de medya aracılığıyla kamuoyuna ulaşılmasını zorunlu hale getirmektedir.


Contactplus ve medya iletişimi yönetimi

Contactplus olarak halkla ilişkiler konusunda hayata geçirdiğimiz çalışmalarda medya ilişkilerinin önemli bir yeri var. Günümüzün gelişen teknolojisiyle birlikte medya kavramı da genişlemiş bulunuyor. Halkla ilişkiler çalışmalarımızın istenilen sonuçları doğurabilmesi için Contactplus olarak yerel ve ulusal tüm

•  Gazeteler
•  Dergiler
•  TV'ler
•  Radyolar
•  İnternet mecralarından etkin olarak yararlanıyoruz.

Contactplus olarak medya mensuplarıyla bugüne dek oluşturduğumuz karşılıklı güvene dayanan, olumlu, düzenli ve etik unsurların dışına hiçbir zaman çıkmayan ilişkimiz sayesinde, tüm müşterilerimizin haberlerinin en doğru şekilde medyada yer almasını sağlıyoruz. Böylece kamuoyu ve müşterilerimiz arasında etkin bir iletişim köprüsü oluşturuyoruz.

Doğru ve istikrarlı bir iletişimde bilgi akışının da en sağlıklı şekilde oluşması gerektiğine inanıyoruz. Müşterilerimizin ürün, hizmet ve faaliyetlerine ilişkin çalışmalarını değerlendirerek medyaya ulaştırırken, haber değeri taşıyan, kamuoyunun ve medya mensuplarının ilgisini maksimum seviyede çekebilecek unsurları ön plana çıkartıyoruz. Böylece konu ve gündem yönetiminin yanı sıra kriz yönetimi anlamında da en etkili sonuç verecek çalışmaları hayata geçiriyoruz. Medya ilişkileri yönetiminin doğru şekilde gerçekleştirilmesi neticesinde, müşterilerimizin kurumsal itibarlarının da en üst seviyeye taşınacağı bilinciyle hareket ediyoruz.


Müşterilerimiz adına medyaya yönelik olarak gerçekleştirdiğimiz başlıca çalışmaları şu şekilde sıralayabiliriz:

•  Medya iletişimi stratejisinin oluşturulması.
•  Medya ile paylaşılacak konuların belirlenmesi.
•  Bu konulara ilişkin verilecek ana mesajların saptanması.
•  Basın bültenleri hazırlanarak ilgili medyaya iletilmesi ve takibi.
•  Basın bülteni konularına ilişkin medya mensuplarına doğrudan bilgi verilmesi.
•  Gerektiğinde firma faaliyetlerine ilişkin örnek olaylar hazırlanarak medyayla paylaşılması.
•  Medya ilişkilerinin dönemsel bazda planlanması. (Aylık, 3 aylık, 6 aylık, 12 aylık)
•  Haftalık medya faaliyet takviminin belirlenmesi.
•  Basın toplantısı ve söyleşi organizasyonları.
•  Özel röportaj koordinasyonları.
•  Özel röportajlarda verilmesi gereken ana mesajların saptanması.
•  Basın dosyasının hazırlanması.
•  Medya yansımalarının dönemsel bazda raporlanması ve ayrıntılı analizi.
•  Yurtiçi ve yurtdışına basın turları ve gezileri düzenlenmesi.
•  Gezilerde basın mensuplarının etkinlik bazında ve genel anlamda bilgilendirilmesi.
•  Basın sohbet yemekleri düzenlenmesi.
•  Sohbet yemeklerine katılan medya mensuplarının bilgilendirilmesi.


ENGLISH

 

Yapılırken
heyecan duyulmayan işler başarılamaz.

(Emerson)

 
Değerlerimiz
 

Tüm çalışmalarımızı müşterilerimiz için ‘artı' değer yaratma anlayışıyla düzenleriz.

Halkla ilişkiler sektöründe bir ‘iletişim üssü' olma amacıyla hareket ederek, mesleki etik değerlerden ayrılmadan, müşterilerimizle kamuoyu ve medya arasında bir köprü oluşturmayı hedefleriz.

 
| contactplus | medya iletişimi | pazarlama iletişimi | iletişim ve PR | basın odası | müşterilerimiz | i.k | iletişim |

İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği (İDA) üyesidir.