Exclusive MENA Affiliate

+ Haberler + Etkinlikler + Bizim için ne dediler

iletişim ve PR

Halkla ilişkiler (PR - Public Relations) çalışmaları bir kurumun ilişki içinde bulunduğu kişi ve kuruluşlarla (sosyal paydaşları ve hedef kitlesi) karşılıklı olarak sağlıklı, doğru ve güvenilir ilişkiler kurması ve geliştirmesi, bu ilişkilerin hedeflere odaklı bir şekilde yönetilmesidir. Bir başka ifadeyle PR çalışmaları kamuoyunda olumlu izlenimler yaratmak ve toplumla bütünleşmek olarak da ifade edilebilir. Her işletme çevresiyle iyi ya da kötü, az veya çok ilişki içerisindedir. Bu ilişkilerin arzulanan etkiyi yaratacak biçimde düzenlenmesi, geliştirilmesi ve uygulanması PR çalışmalarının temelini oluşturur.


Contactplus ve stratejik iletişim yönetimi

Contactplus olarak müşterilerimize sunduğumuz halkla ilişkiler çalışmalarında “stratejik iletişim yönetimi”nden yararlanıyoruz. Sorunların çözümü veya fırsatların ortaya çıkarılmasında stratejik iletişim yönetimi disiplininin gerektirdiği her türlü aracı etkin olarak kullanmaktayız. Kurumlar ve izleyicileri ya da sosyal paydaşları arasında fırsatları ortaya çıkarma (proaktif) ya da ortaya çıkan sorunları giderme (reaktif) anlamında etkin görev üstleniriz. Contactplus olarak, olası ya da mevcut sorunları ve fırsatları teşhis ederek çalışmalarımızı bu doğrultuda düzenler, gereken aksiyonları gecikmeden hayata geçiririz.

Stratejik iletişim yönetimi aracılığıyla, müşterilerimizin kısa ve uzun vadeli hedeflerini gerçekleştirmelerine yardımcı oluruz. Bu doğrultuda müşterilerimizin önceden belirlediği misyon ve amaçlar doğrultusunda, onların dış çevreden aldıkları etkileşim faktörleri arasında bir denge oluşturulmasını sağlarız. Gerektiğinde müşterimize stratejik anlamda destek vererek, önceden belirlenmiş planlarının etkin şekilde yeniden düzenlenmesini önerir ve süreç dahilinde yer alarak çalışmaların doğru bir yönde ilerlemesini mümkün kılarız.

Müşterilerimiz adına gerçekleştirdiğimiz halkla ilişkiler çalışmalarıyla,

•  Tüketiciler,
•  Endüstriyel alıcılar,
•  Kurum çalışanları,
•  Potansiyel işgücü,
•  Tedarikçiler,
•  Aracılar,
•  İşletmenin faaliyet gösterdiği çevre halkı,
•  Finansal kurumlar,
•  Fikir liderleri,
•  Trend belirleyiciler gibi kamuoyunun farklı kesimlerine ulaşarak, belirlenmiş mesajlarımızı iletiriz.

Tüm halkla ilişkiler çalışmalarımız belirli bir süreç bütünlüğü dahilinde yürütülür. Müşterimiz için en verimli sonuçları elde etme hedefiyle, tüm olasılıkları dikkate alarak en yüksek değeri yaratacak olanlarını belirler ve çalışmalarımızı bu doğrultuda düzenleriz.


PR çalışmalarımızın aşamaları başlıca şu süreçlerden oluşur:

•  Araştırma: Öncelikle iletişim çalışmalarının yönlendirileceği hedef kitleye ilişkin bir araştırma yapılır. Hedef kitlenin beklenti ve tutumlarının belirlenmesi, sorunları önceden tespit edilmesi, gerçekçi amaçlara odaklanarak zaman, çaba ve kaynakların etkin kullanımını sağlamaya yönelik çalışmalar hayata geçirilir. Pazardaki faaliyet ve yönelimler incelenerek buna göre bir yön belirlenmesi de bu adımda gerçekleştirilir.

•  Planlama: Araştırma sürecinde gerçekleştirilen çalışmaların ürettiği sonuçlar doğrultusunda çalışmalar gerçekleştirilir. Hedef kitle tanımını yapılması ve sorunların nasıl çözümleneceği ile fırsatların ne şekilde değerlendirileceği bu aşamada ele alınır. İletişim hedefleri saptanır. Geleceğe yönelik iletişim planları yapılarak, kime, neyin, nasıl, nerede ve ne zaman anlatılacağı belirlenir. Planlanan tüm çalışmaların belirgin ve kesin bir tutarlılık içerisinde gerçekleştirilmesi için gereken önlemler alınır.

•  İletişim faaliyetleri: Hedef kitleye yönelik oluşturulan planlar, mesaj ve medya stratejileri hayata geçirilir. Tüm çalışmaların tutarlı ve istenilen sonucu yaratacak şekilde gerçekleştirilmesi sağlanır. Toplum ve medyadaki dinamikler nedeniyle ihtiyaç duyulan revizyonlar vakit geçirmeden yapılarak planın herhangi bir şekilde sapma yaşamasının önüne geçilir.

•  Değerlendirme: Halkla ilişkiler çalışmalarının sonuç ve etkilerinin ölçümlenmesinde yaşanan güçlükler nedeniyle, iletişim faaliyetlerinin yarattığı değere ilişkin kesin hatlarla ifade edilebilen bir raporlama yapabilmek mümkün değildir. Bu aşamada, hazırlanan ayrıntılı raporlarla tüm iletişim etkinliklerine yönelik gerçekleştirilen çalışmalar ortaya koyulur. Hayata geçirilen çalışmaların planlanan hedeflerle uyuşup uyuşmadığı değerlendirilir.
ENGLISH

 

Yapılırken
heyecan duyulmayan işler başarılamaz.

(Emerson)

 
Değerlerimiz
 

Tüm çalışmalarımızı müşterilerimiz için ‘artı' değer yaratma anlayışıyla düzenleriz.

Halkla ilişkiler sektöründe bir ‘iletişim üssü' olma amacıyla hareket ederek, mesleki etik değerlerden ayrılmadan, müşterilerimizle kamuoyu ve medya arasında bir köprü oluşturmayı hedefleriz.

 
| contactplus | medya iletişimi | pazarlama iletişimi | iletişim ve PR | basın odası | müşterilerimiz | i.k | iletişim |

İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği (İDA) üyesidir.